u Vesti

Užički centar za prava deteta je izradio zagovarački dokument u kome analizira javne politike u vezi sa ostvarivanjem  građanskih i političkih prava u obrazovnom sistemu,  sa preporukama za njeno unapređenje.  Reč je o zagovaračkom dokumentu za ostvarivanje prava na poštovanje mišljenja deteta u obrazovnom sistemu kroz izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  i usvajanje Pravilnika o participaciji i informisanju učenika.

Pravo deteta na participaciju znači da dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se ono uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču, u skladu sa uzrastom i razvojnim mogućnostima (Konvencija o pravima deteta, član 12). Ovo pravo se u Konvenciji definiše u posebnom članu (član 12); kao jedan od četiri principa Konvencije; i kao grupa građansko-političkih prava (čl.12-17). Preporuke Komiteta za prava deteta našoj zemlji (2017) naglašavaju značaj ovog prava deteta. Komitet podstiče državu potpisnicu da osigura posvećivanje dužne pažnje stavovima dece u školama u svim postupcima u vezi sa njima kroz usvajanje odgovarajućih zakona, obuku stručnjaka, uspostavljanje specifičnih aktivnosti u školama i podizanje svesti. Takođe, u preporukama Zaštitnika građana (2018) naglašava se da je ovo pravo nedovoljno poštovano u obrazovnom sistemu, te da je potrebno: izmenama i dopunama prosvetnih zakona propisati i urediti pravo deteta na participaciju u obrazovno-vaspitnim ustanovama i obaveze ustanova da obezbeđuju participaciju dece i učenika na svim nivoima. U tom cilju, Užički centar za prava deteta daje predloge za ostvarivanje ove preporuke izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ZOSOV), kao i predloge Pravilnika o participaciji i Pravilnika o informisanju učenika, pilotiranih u 8 osnovnih škola, kao polaznu osnovu.

UCPD će u narednom periodu organizovati različite događaje na kojima će mladima i  profesionalcima koji rade sa/za decu prezentovati dokument i dalje aktivnosti informisanja donosilaca odluka o njemu.

Radionice su deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Dokument možete pogledati OVDE.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu