Inicijativa UCPD da se privatni sektor uključi u zaštitu dece od nasilja

Privatni subjekti koji rade sa decom (školice jezika, glume, plesa, sporta i dr.) imaju obavezu da osiguraju da deca, tokom aktivnosti koje oni organizuju, budu zaštićena od nasilja.