Представнице МОДС-а у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације 2022 – 2030

Јелена Жунић Цицварић именована је за чланицу Радне групе за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период [...]

Подржани пројекти у оквиру позива Донацијe за покретање нових идеја и развој организације

Након првог пресека пристиглих пријава у оквиру позива Донацијe за покретање нових идеја и развој организације, Ужички центар за права детета подржао је пројекте три организације: Идејно решење [...]