ОСНАЖИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ РАДЕ СА ДЕЦОМ И ЗА ДЕЦУ

– Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља – Ужички центар за права детета успешно је реализовао другу онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 27. [...]

Обука за организације цивилног друштва које раде са и за децу – Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља –

Ужички центар за права детета реализовао је онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 13. јуна 2023. за 23 професионалца из 11 организација цивилног друштва из Србије.

Након Посебног протокола, креиран и Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима

Ужички центар за права детета (УЦПД) је поред Посебног протокола, у сарадњи са Министарством спорта,  креирао  и Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и [...]

Креиран нацрт Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима

Ужички центар за права детета (УЦПД) је у сарадњи са Министарством спорта иницирао процес израде и креирао нацрт Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским [...]

Saopštenje za javnost

Izražavamo veliku zabrinutost povodom informacija u medijima i na društvenim mrežama i na osnovu pitanja koje nam upućuju roditelji, a povodom najava nekih škola da će odeljenske starešine, [...]