Radionice sa decom

„Edukativna radionica“ i boravak za decu centar za učenje „Spajalica znanja“ su uz podršku Užičkog centra za prava deteta, 14. septembra 2020.godine održali radionice za decu na temu prevencije i [...]

Inicijativa UCPD da se privatni sektor uključi u zaštitu dece od nasilja

Privatni subjekti koji rade sa decom (školice jezika, glume, plesa, sporta i dr.) imaju obavezu da osiguraju da deca, tokom aktivnosti koje oni organizuju, budu zaštićena od nasilja.