ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЈАЧАЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ ВРЕДНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ НАМЕЊЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИМА ИЗ ОБРАЗОВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

–Образовање за права детета –   Почела је нова школска година. Будући да је школа средина у којој деца и млади уче, поред конкретних едукативних садржаја, и разне значајне вештине живљења, [...]

Секторска обука „Заштита деце и младих од дигиталног насиља и штетних садржаја“ за организације цивилног друштва

Ужички центар за права детета успешно је реализовао онлајн обуку „Заштита деце и младих од дигиталног насиља и штетних садржаја“, 30. и 31. августа 2023. године за 17 учесница из 13 организација [...]

ПРАВО НА БЕСПЛАТНО ОБРАЗОВАЊЕ

Право детета на бесплатно образовање гарантовано је Конвенцијом о правима детета и то чланом 28. Р Србија је потписала и ратификовала Конвенцију и тиме преузела обавезу да то право гарантује и [...]

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација који је намењен [...]

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА НЕОДЛОЖНУ ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА СРБИЈЕ ЕУ

Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру приступања Србије Европској унији који је намењен организацијама цивилног друштва. [...]

ОСНАЖИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ РАДЕ СА ДЕЦОМ И ЗА ДЕЦУ

– Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља – Ужички центар за права детета успешно је реализовао другу онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 27. [...]

Обука за организације цивилног друштва које раде са и за децу – Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља –

Ужички центар за права детета реализовао је онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 13. јуна 2023. за 23 професионалца из 11 организација цивилног друштва из Србије.