Kako napraviti interni protokol za zaštitu dece od nasilja u privatnim školicama – primeri dokumenata.

Sve organizacije/privatni subjekti i profesionalci koji rade sa decom dužni su da osiguraju da su njihove aktivnosti bezbedne za decu, i u tu svrhu su potrebne smernice za zaštitu dece.

Privatne školice glume, jezika, sporta ili plesa imaju obavezu da štite decu od eventualnog nasilja dok ona borave u ovim školicama, što znači da osoblje mora umeti da prepozna nasilje, da adekvatno reaguje ako se ono dogodi i da o nasilju obavesti odgovorna lica u toj organizaciji/školici.

Možete pogledati materijale koje je razvio Užički centar za prava deteta za uspostavljanje sopstvenih procedura zaštite dece od nasilja. Oni mogu biti putokaz i ohrabrenje drugim organizacijama, udruženjima, privatnim školicama kako da uspostave sopstvene procedure da bi postali ili ostali okruženje u kome će svako dete biti bezbedno, sigurno i zaštićeno.

Inicijativa UCPD o uključivanju privatnog sektora u zaštitu dece od nasilja deo je projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupa Srbije Evropskoj uniji“ koji, uz podršku Kraljevine Švedske, sprovodi Beogradska otvorena škola.

Start typing and press Enter to search