Kako napraviti interni protokol za zaštitu dece od nasilja u privatnim školicama – primeri dokumenata.

Sve organizacije/privatni subjekti i profesionalci koji rade sa decom dužni su da osiguraju da su njihove aktivnosti bezbedne za decu, i u tu svrhu su potrebne smernice za zaštitu dece.

Privatne školice glume, jezika, sporta ili plesa imaju obavezu da štite decu od eventualnog nasilja dok ona borave u ovim školicama, što znači da osoblje mora umeti da prepozna nasilje, da adekvatno reaguje ako se ono dogodi i da o nasilju obavesti odgovorna lica u toj organizaciji/školici.

Možete pogledati materijale koje je razvio Užički centar za prava deteta za uspostavljanje sopstvenih procedura zaštite dece od nasilja. Oni mogu biti putokaz i ohrabrenje drugim organizacijama, udruženjima, privatnim školicama kako da uspostave sopstvene procedure da bi postali ili ostali okruženje u kome će svako dete biti bezbedno, sigurno i zaštićeno.

Inicijativa UCPD o uključivanju privatnog sektora u zaštitu dece od nasilja deo je projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupa Srbije Evropskoj uniji“ koji, uz podršku Kraljevine Švedske, sprovodi Beogradska otvorena škola.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu