UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa organizacijama civilnog društva i osnovnim školama u Srbiji, uz podršku Pestaloci dečje fondacije iz Švajcarske. Projekat je zasnovan na odredbama Konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima.

UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užičkim centrom za prava deteta, uz podršku kompanije Telenor, sprovodi projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ sa ciljem stvaranja bezbednog i stimulativnog okruženja koje vodi smanjenju izloženosti dece onlajn rizicima.

Projekat „Pravo na obrazovanje u periodu krize izazvane pandemijom COVID 19 u Srbiji”  finansira Evropska unija

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ podržava Pestalozzi Children’s Foundation.

Projekat „Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole„Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene  škole, i za njega je isključivo odgovoran Užički centar za prava deteta.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

POSLEDNJE VESTI

Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Naša misija je da unapredimo položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

PROJEKTI

U dosadašnjem radu Užički centar za prava deteta je realizovao preko 50 projekata. Kroz naše programe je razvijena saradnja sa velikim brojem institucija i organizacija koje rade sa decom, školama, lokalnim samoupravama, medijima. Preko 10.000 dece i mladih ljudi je prošlo obuke i treninge koje smo realizovali, kao i veliki broj zaposlenih u obrazovanju, institucijama koje rade sa decom itd.! Neke od obuka koje realizujemo su akreditovane od strane Zavoda. Trenutno Užički centar za prava deteta realizuje nekoliko projekata. Ovde ćemo pomenuti neke, a više o njima možete pročitati na strani PROJEKTI.

Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti

Projekat „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ doprinosi zaštiti dece i mladih od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima putem medija i društvenih mreža. Sudeći po istraživanju iz 2016. godine koje je obuhvatilo decu od 12 do 18 godina, korišćenje digitalnih tehnologija vrlo je rasprostranjeno- preko 94% dece starijeg srednjoškolskog uzrasta ima mobilni telefon, a samo 1% srednjoškolaca isti ne poseduje. Istovremeno, 17% uzorkovane dece i mladih ne koristi Internet. Ako uzmemo u obzir visok procenat korišćenja digitalnih tehnologija, možemo napraviti paralelu sa izlaganjem dece i mladih neželjenim i štetnim sadržajima. Istraživanje je pokazalo da je 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca u proteklih godinu dana bilo izloženo ovim sadržajima, a oblici štetnih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi su: nasilje i diskriminacija, ugrožavanje privatnosti, izlaganje pornografskom sadržaju, verbalnom vređanju i ogovaranju. Pored navedenih oblika nepoželjnih i opasnih sadržaja, veliki deo se odnosi na neproverene, lažne i uznemirujuće vesti. Deca i mladi nisu samo putem društvenih mreža i Interneta izloženi ovoj vrsti sadržaja, već i preko elektronskih i štampanih medija. Plasiranje ovog sadržaja se vrši svakodnevno i to čak kroz medije sa nacionanom frekvencijom i to najčešće kroz rijaliti programe. Regulativa koja štiti građane, a posebno decu im mlade, formalno postoji, ali je primena te regulative nedosledna i gotovo neprimenjiva. Pored toga, regulatorna tela u velikom broju slučajeva ne reaguju ili reaguje na krajnje neadekvatan način kroz minimiziranje problema ili čak opravdavanje istog.

bos-boja-latin

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu