UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA
UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA

Projekat „Obrazovanje za prava deteta” realizovao je Užički centar za prava deteta u saradnji sa organizacijama civilnog društva i osnovnim školama u Srbiji, uz podršku Pestaloci dečje fondacije iz Švajacarske. Projekat je zasnovan na odredbama konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima.

Digitalni vodič – „Bezbedan internet za celu porodicu“ UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauče i tehnološkog razvoja i Užičkim centrom za prava deteta, uz podršku kompanije Telenor , sproveo je projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ sa ciljem stvaranja bezbednog i stimulativnog okruženja koje vodi smanjenju izloženosti dece onlajn rizicima.

Projekat „Pravo na obrazovanje u periodu krize izazvane pandemijom COVID 19 u Srbiji”  finansira Evropska unija

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ podržava Pestalozzi Children’s Foundation.

Projekat „Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole„Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene  škole, i za njega je isključivo odgovoran Užički centar za prava deteta.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

POSLEDNJE VESTI

Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Naša misija je da unapredimo položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

PROJEKTI

U dosadašnjem radu Užički centar za prava deteta je realizovao preko 50 projekata. Kroz naše programe je razvijena saradnja sa velikim brojem institucija i organizacija koje rade sa decom, školama, lokalnim samoupravama, medijima. Preko 10.000 dece i mladih ljudi je prošlo obuke i treninge koje smo realizovali, kao i veliki broj zaposlenih u obrazovanju, institucijama koje rade sa decom itd.! Neke od obuka koje realizujemo su akreditovane od strane Zavoda. Trenutno Užički centar za prava deteta realizuje nekoliko projekata. Ovde ćemo pomenuti neke, a više o njima možete pročitati na strani PROJEKTI.

Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti

Projekat „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ doprinosi zaštiti dece i mladih od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima putem medija i društvenih mreža. Sudeći po istraživanju iz 2016. godine koje je obuhvatilo decu od 12 do 18 godina, korišćenje digitalnih tehnologija vrlo je rasprostranjeno- preko 94% dece starijeg srednjoškolskog uzrasta ima mobilni telefon, a samo 1% srednjoškolaca isti ne poseduje. Istovremeno, 17% uzorkovane dece i mladih ne koristi Internet. Ako uzmemo u obzir visok procenat korišćenja digitalnih tehnologija, možemo napraviti paralelu sa izlaganjem dece i mladih neželjenim i štetnim sadržajima. Istraživanje je pokazalo da je 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca u proteklih godinu dana bilo izloženo ovim sadržajima, a oblici štetnih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi su: nasilje i diskriminacija, ugrožavanje privatnosti, izlaganje pornografskom sadržaju, verbalnom vređanju i ogovaranju. Pored navedenih oblika nepoželjnih i opasnih sadržaja, veliki deo se odnosi na neproverene, lažne i uznemirujuće vesti. Deca i mladi nisu samo putem društvenih mreža i Interneta izloženi ovoj vrsti sadržaja, već i preko elektronskih i štampanih medija. Plasiranje ovog sadržaja se vrši svakodnevno i to čak kroz medije sa nacionanom frekvencijom i to najčešće kroz rijaliti programe. Regulativa koja štiti građane, a posebno decu im mlade, formalno postoji, ali je primena te regulative nedosledna i gotovo neprimenjiva. Pored toga, regulatorna tela u velikom broju slučajeva ne reaguju ili reaguje na krajnje neadekvatan način kroz minimiziranje problema ili čak opravdavanje istog.

bos-boja-latin

Start typing and press Enter to search