ПРАВО НА БЕСПЛАТНО ОБРАЗОВАЊЕ

Право детета на бесплатно образовање гарантовано је Конвенцијом о правима детета и то чланом 28. Р Србија је потписала и ратификовала Конвенцију и тиме преузела обавезу да то право гарантује и [...]