КОМЕНТАР ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О ПРАВИМА ДЕТЕТА И ЗАШТИТНИКУ ПРАВА ДЕТЕТА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припремило је преднацрт Закона о правима детета, и у јулу 2018. године упутило јавни позив за сугестије на представљени текст. Ужички [...]