Одржани иницијални састанци организација подржаних у оквиру два позива Ужичког центра за права детета

Ужички центар за права детета (УЦПД) реализовао је у Београду дводневне иницијалне састанке са организацијама цивилног друштва које раде са децом и за децу, подржаним у оквиру два позива – [...]

ОБУКА „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“

Ужички центар за права детета реализовао је обуку „Инклузивно образовање – нове перспективе“ за професионалце из организација цивилног друштва како би остварили увиди у нове трендове у вези са [...]

АНАЛИЗА ПОТРЕБА И ДОСТУПНИХ УСЛУГА УСМЕРЕНИХ НА ЗАШТИТУ МEНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ГРАДУ УЖИЦУ

У циљу бољег разумевања локалног контекста који је везан за Град Ужице а који се тиче система заштите менталног здравља, удружење „Центар за унапређење менталног здравље – ЦеУМ” спровео је [...]

ПРАВО ДЕТЕТА НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ

Партиципација као право и механизам развоја детета Партиципација је право детета. Оно је дефинисано у посебном члану Конвенције о правима детета (члан 12) у којем се каже да дете има право на [...]

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТРЕЋЕГ ПОЗИВА ДОНАЦИЈE ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Након трећег пресека пристиглих пријава у оквиру позива Донацијe за покретање нових идеја и развој организације, Ужички центар за права детета подржаће пројектне идеје три организације цивилног [...]

Start typing and press Enter to search