In Vesti

Pandemija COVID 19 je promenila kontekst u kojem ljudi žive i uče i način na koji komuniciraju sa svojim okruženjem. U nameri da zaustave  širenje pandemije, mnoge zemlje su privremeno zatvorile obrazovne institucije ili su prešle na određeni vid onlajn nastave.  Obrazovni sistem je tako, relativno brzo, bio prinuđen  da iznalazi alternative dosadašnjem učenju koje se odvijalo licem u lice.

Imajući u vidu da izmenjene okolnosti života i obrazovanja izazvane pandemijom traje već dugo, i da je neizvesno koliko će dugo trajati, može se pretpostaviti da će to imati štetne obrazovne, socijalne, psihološke i zdravstvene posledice za decu i mlade, a naročito za one koji su iz ranjivih grupa, onih koji žive u siromaštvu. Promenjene okolnosti života i rada su izazvale niz zahteva prema obrazovnim akterima, prvenstveno nastavnicima, deci, roditeljima, namećući potrebu za: unapređenjem digitalnih kompetencija; razvojem i korišćenjem novih alata; novom podelom rada i pravila koja pomažu  razvoju i učenju.

Ova pandemija se snažno odrazila na obrazovanje dece, ali je uticala i na  okruženje u kome se odvija razvoj dece i mladih i njihovo obrazovanje, uključujući novi vid komunikacije sa nastavnicima i vršnjacima. Svi akteri su se našli u značajno promenjenim porodičnim i profesionalnim okolnostima, izmenjene su rutine socijalnog života, navike, slobodne aktivnosti. Uprkos poremećajima usled pandemije i brojnim izazovima u kojima su se našli akteri obrazovanja, ovi izazovi mogu potencijalno rezultirati pozitivnim promenama na razvoj. Odnosno, izazovi sa kojima se suočavamo mogu biti šansa za promene i unapređenje procesa obrazovanja.

Obrazovanje u ovim izmenjenim okolnostima je potrebno sagledavati iz perspektiva različitih aktera. Stoga je bilo važno organizovati fokus grupe sa decom i mladima, kako bi se bolje sagledala ne samo događanja i iskustva u obrazovanju u prethodnom periodu, već i delovanje u korist budućeg kvalitetnijeg obrazovanja za sve. Užički centar za prava deteta je u aprilu realizovao fokus grupe sa srednjoškolcima kako bi se ostvarili uvidi u njihovo mišljenje o procesu obrazovanja koje se odvija tokom pandemije. Namera je bila da se uoče teškoće sa kojima se suočavaju i čuju predlozi za njihovo prevazilaženje. Perspektiva mladih je dragocena u izgradnji dalje podrške učesnika obrazovnog sistema i promovisanju angažovanja mladih u proces donošenja odluka. Mladi su na foks grupama diskutovali o uticaju Kovid 19 na kvalitet znanja, dobrim i lošim stranama onlajn nastave, angaživanju nastavnika u onjaln nastavi, potrebi za dodatnim podrškom i privatnim časovima, tehničkim uslovima za praćenje nastave, uticaju tehničke opremljenosti na odnose u porodici, postojanju dodatne podrške  u obrazovanju  tokom pandemije, preporukama koje bi mladi dali nastavnicima, školi, donosiocima odluka u cilju poboljšanja obrazovanja, digitalnom obrazovanju kao delu budućeg obrazovanja nakon pandemije, digitalnim kompetencijama učenika i nastavnika, izazovima u proveri znanja u onlajn okolnostima i mnogim drugim temama o kojima su mladi imali potrebu da iskažu svoje mišljenje.

Na osnovu nalaza sa realizovane fokus grupe, Užički centar za prava deteta će formulisati preporuke za nastavnike, školu i kreatore obrazovnih politika u vezi sa kvalitetom hibridnog obrazovanja u uslovima pandemije Kovid 19.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Galerija slika

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search