In Vesti

Donošenje ovog akta deo je Nacionalnog akcionog plana za realizaciju Poglavlja 23 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Užički centar za prava deteta je poslednjih godina sprovodio aktivnosti zagovaranja za donošenje Opšteg protokola i zagovaranja da sektor sporta bude eksplicitno prepoznat u tekstu Opšteg protokola kao nosilac odgovornosti u prevenciji i zaštiti dece od nasilja.

Vlada Republike Srbije, u februaru 2022. godine, usvojila je novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja. Mreža organizacija za decu Srbije, čiji je Užički centar za prava deteta član,  imao je svog predstavnika u Radnoj grupi.

Opšti cilj ovog protokola je obezbeđivanje sistemske kontinuirane prevencije svih oblika nasilja nad decom i osiguranje efikasnih, intersektorskih mera zaštite kada postoji sumnja ili saznanje o nasilju koje uključuje decu.

Posebni ciljevi Opšteg protokola su:

(1) Unapređenje kompetencija stručnjaka koji rade sa decom, kao i informisanje šire javnosti, uključujući i decu, o načinu postupanja u slučaju sumnje da je dete žrtva nasilja ili je u riziku od nasilja;

(2) Unapređenje operativnih procedura ustanovljenih ovim protokolom, posebnim protokolima i drugim aktima, koje uključuju i korišćenje infomaciono-komunikacionih tehnologija, koje će osigurati brz, koordinisan i delotvoran postupak koji štiti dete od nasilja i obezbeđuje odgovarajuću pomoć i podršku detetu i članovima njegove porodice;

(3) Ostvarivanje efikasne međusektorske saradnje, tj. Institucionalnih i organizacionih mehanizama prevencije i zaštite dece od nasilja u svim oblastima funkcionisanja državnih institucija, a naročito u okviru Sistema brige o porodici i demografije, rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, zdravlja, prosvete, omladine i sporta, unutrašnjih poslova i pravde.

Opšti protokol definiše šta je nasilje nad decom u sportskom kontekstu.

 Nasilje nad detetom u sportskom kontekstu može se ispoljiti kroz psihološko vređanje i omalovažavanje na osnovu pola, fizičkog izgleda ili postignuća (u sportu); suvišni pritisak na dete koje se bavi sportom odnosno dete sportistu da postiže bolje rezultate; zahtevanje seksualnih odnosa kao preduslova za odabir u tim ili davanje određene privilegije; fizičke povrede ili degradirajuće seksualne rituale inicijacije; režime ishrane koji vode poremećajima ishrane kao što je anoreksija ili u druge zdravstvene probleme; telesno kažnjavanje ili druge forme fizičkog kažnjavanja kao sankciju za loša postignuća; povrede kroz teranje na visoko rizične aktivnosti u ekstremnim uslovima; doping i korišćenje supstanci za poboljšanje postignuća; pritisak saigrača na korišćenje alkohola ili droga; korišćenje dodatnih fizičkih vežbi kao kazne; zahtevanje od deteta da učestvuje na takmičenju bez obzira na povredu; nedozvoljavanje adekvatnog odmora.

Opšti protokol obavezuje Ministarstvo omladine i sporta da donese svoj posebni protokol koji je u skladu sa Opštim.

Neophodno je da nadležna ministarstva u okviru sistema brige o porodici i demografije; obrazovanja i vaspitanja; omladine i sporta; zdravlja; pravde; unutrašnjih poslova i rada, zapošljavanja, boračka i socijalnih pitanja usaglase procedure u važećim posebnim protokolima sa procedurom zaštite deteta predviđenom ovim opštim protokolom, kao i da ostala nadležna ministarstva i drugi pravni subjekti čija delatnost podrazumeva rad sa decom, uključujući javni i poslovni sektor, udruženja, zadužbine i fondacije donesu svoje posebne protokole u skladu sa Opštim protokolom.

Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja je obavezan za sve učesnike u procesu zaštite deteta i sačinjen je tako da poštuje osnovne principe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta: pravo deteta na život, opstanak i razvoj; nediskriminacija; najbolji interes deteta; participacija deteta.

Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja možete preuzeti na sledećem LINKU.

Zaključak Vlade o usvajanju Opšteg protokola možete pogledati na sledećem LINKU.

Užički centar za prava deteta realizuje projekat „Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja u sportu“ koji se sprovodi uz podršku Evropske unije u okviru programa „Dijalog promena“ kojim koordinira Beogradska otvorena škola.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search