u Vesti

Krajem marta i početkom aprila, Udruženje SMART Nova Varoš, Osnovna škola „Živko Ljujić“ i Užički centar za prava deteta realizovali su 5 radionica na temu Pravo na zaštitu od diskriminacije , kojima je prisustvovalo oko 95 mladih. Radionicama su prisustvovali učenici 8. razreda, ali i učenici srednjih škola.

Cilj radionica je senzibilisanje dece za prepoznavanje diskriminatorskog ponašanja, razvijanje empatije, razmevanja uzroka diskriminacije, kao i spoznaja da je diskriminatorno ponašanje zabranjeno zakonom.

Važan segment sadržaja na radionicama je bilo predstavljanje izveštaja o deci u Srbiji koja su najviše izložena diskriminaciji, a koji je kod mladih isprovocirao brojna pitanja. Deca su najčešće diskriminisana u oblasti obrazovanja. Diskriminaciji su izložena najčešće deca romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ustanove nisu preduzele blagovremene i adekvatne preventivne mere, a izostajala je i adekvatna reakcija odgovornih lica. Deca romske nacionalnosti – žrtve su diskriminatornog vršnjačkog postupanja. U istraživačkim zadacima i diskusiji, analizom mera koje su predviđene za prevazilaženje diskriminacije iz Akcionog plana 23, mladi su kritički sagledavali odgovornosti države, odgovornosti pojedinih institucija u cilju prevencije i smanjenja diskriminacije.

Značajni uvidi bili su da, pored lične odgovornosti u prevenciji i intervenciji u slučaju diskriminacije, postoje i sistemske mere koje bi trebalo da se sprovode na nivou lokalne zajednice, nivou države i institucija, kako bi se pravo svakog deteta na zaštitu od diskriminacije ostvarivalo u većoj meri. Mladi su razumeli zašto su važni pedagoški asistenti u obrazovanju, personalni asistenti, koji problem rešava donošenje Pravilnika o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju, šta su i na koji način mere afirmativne akcije poboljšavaju položaj osetljivih grupa dece, zašto je važna i šta znači prevencija ranog napuštanja školovanja dece, naročito romske nacionalnosti i mnoga druga pitanja.

Panoi koji su nastali na radionicama našli su svoje mesto u holu škola i Omladinskog kluba kao edukativni materijal. Panoi će podsećati učesnike i učesnice na temu kojom su se bavili,  pozivati ostale da se, na slikovit način, upoznaju sa temom diskriminacije, uzrocima i posledicama.

Aktivnost je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija Udruženje SMART iz Nove Varoši. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu