In Vesti

Užički centar za prava deteta je organizovao fokus grupu na temu „Bezbednost i zaštita dece u sportsko-rekreativnim aktivnostima“ sa roditeljima dece koja učestvuju u aktivnostima sportskih klubova.

Na fokus grupi su ostvareni uvidi u to na koji način roditelji percipiraju bezbednost dece i mladih u okviru sportskih udruženja, prihvatljiva/neprihvatljiva ponašanja u sportskim klubovima, šta su njihovi predlozi za unapređenje bezbednosti dece u ovom domenu. Roditelji su dali povratnu informaciju na nacrt predloga Pravilnika za zaštitu dece od nasilja u sportsko-rekreativnim aktivnostima. Dali su predloge za njegovo unapređenje, jer strahuju da bi preopširnost uslovila prenormiranost koja u praksi ne bi bila primenjiva.

Bogata diskusija se razvila na sledeće teme: percepcija različitih vrsta nasilja u sportu, stavovi prema nasilju u sportu, zaštita prava na privatnost, način reagovanja u slučaju nasilja, preventivne aktivnosti u radu klubova, pravila izbora profesionalaca i volontera koji rade sa decom, pravila ponašanja u odnosu na decu, organizacija poslova i aktivnosti na unapređivanju bezbednosti dece; posebna pravila za izbegavanje rizika u bezbednosti dece na takmičenjima i aktivnostima u organizaciji sportske organizacije /sveza uključujući i bezbednost u prevozu dece.

Roditelji su saglasni sa tim da bi Pravilnik trebalo da usvoje sportske organizacije odnosno sportski savezi, a lokalne samouprave predvide kao model i uslov na konkursima, u cilju definisanja minimalnih standarda rada sa decom u pogledu zaštite od nasilja. Ističu da im je naročito važno da se definišu:

pravila izbora profesionalaca i volontera koji rade sa decom, odnosno uslovi koje lice treba da ispunjava, postupak odabira i provere važnih podataka lica koja rade sa decom, izjava o posvećenosti zaštiti dece koja bi bila sastavni deo ugovora svakog volontera i profesionalnog zaposlenog /angažovanog lica, stručnjaka u sportu, obaveza da se pri zaključenju ugovora sa angažovanim licima predoči utvrđena politika zaštite dece kao i da svaki ugovor sadrži odredbu da je nepridržavanje pravila jedan od raskidnih uslova ugovora;

pravila ponašanja u odnosu na decu, odnosno opšta pravila ophođenja koja važe za sve učesnike: decu, sportske stručnjake, roditelje, pomoćne radnike; pravila ophođenja između dece, pravila ophođenja prema roditeljima i pravila ophođenja roditelja, posebna pravila postupanja trenera-instruktora-drugih lica prema deci.

Perspektiva roditelja će biti značajna u nameri Užičkog centra za prava deteta da se inicira dijalog za uspostavljanje zakonskih procedura i pravila za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u sektoru sporta. Projekat treba da pokrene proces izrade predloga za unapređenja politike prevencije i zaštite dece od nasilja u ovom sektoru.

Užički centar za prava deteta realizuje projekat „Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja u sportu“ koji se sprovodi uz podršku Evropske unije u okviru programa „Dijalog promena“ kojim koordinira Beogradska otvorena škola.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search