u Vesti

Užički centar za prava deteta dao je pisni doprinos za izradu narednog Izveštaja o Srbiji za 2020. godinu koji izrađuje Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Užički centar za prava deteta započeo je sredinom 2017. godine praćenje implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, i do sada izradio četiri nezavisna izveštaja zaključno sa krajem drugog kvartala 2019. godine. Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije tačaka 3.6.2.1 – 28 i 3.8.2.13 – 28 Akcionog plana 23 – odnosno tačaka koje se odnose na implementaciju prava deteta u R Srbiji. Pisani doprinos zasnovan je na nalazima ovog nezavisnog praćenja.

Osnovni zaključci u vezi sa ostvarivanjem prava deteta u procesu evrointergracija do kojih smo došli odnose se na:

– Sistemske mere u cilju podrške obrazovanju dece Roma nisu formulisane;

– Stipendije za decu Rome i dalje se obezbeđuju iz donacija, što nije sistemsko rešenje;

– Nije došlo do značajnijeg povećanja obuhvata u obrazovnom sistemu;

– Podaci predstavljeni u državnom izveštaju nisu uvek u direktnoj vezi sa ovom tačkom AP. Predstavljaju se podaci koji nisu dovoljno relevantni, a na osnovu kojih se donose pogrešni zaključci o ispunjenosti obaveza države;

– Podrška koja se pruža deci često nema sistemski karakter;

– Rad Saveta za prava deteta je intenziviran, međutim, dinamika rada još uvek ne odgovara potrebama i zacrtanim aktivnostima unapređenja prava deteta koji predstoje u narednom periodu;

– Podrška deci iz posebno ugroženih grupa i na smeštajnim uslugama se kontinuirano unapređuje, ipak, postignuti nivo podrške u zajednici još uvek je daleko od potreba, i u tom smislu zahteva i u narednom periodu intenzivne napore;

– U oblasti maloletničkog pravosuđa učinjeno je dosta toga u pogledu poboljšanja uslova maloletnika na izdržavanju zavodskih mera; u izvesnoj meri je unapređen tretman dece žrtava tokom krivičnog postupka, ali se očekuje da se obezbeđeni sistem podrške više koristi. Tek predstoji usvajanje izmena i dopuna Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, pa je neophodno sprovesti (ponoviti) odgovarajuće obuke nakon toga;

– Postavljen je solidan temelj radi unapređivanja položaja deteta u građanskim sudskim postupcima i ujednačavanje (dobre) prakse.

– Sistem zaštite dece od nasilja se neprestano unapređuje, međutim, kašnjenje usvajanja strategije koje je trebalo da se dogodi do kraja 2015. godine umnogome usporava ovaj proces.

Izveštaj pogledajte OVDE.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu