In Vesti

Krajem marta i početkom aprila, Udruženje SMART Nova Varoš, Osnovna škola „Živko Ljujić“ i Užički centar za prava deteta realizovali su 5 radionica na temu Pravo na zaštitu od diskriminacije , kojima je prisustvovalo oko 95 mladih. Radionicama su prisustvovali učenici 8. razreda, ali i učenici srednjih škola.

Cilj radionica je senzibilisanje dece za prepoznavanje diskriminatorskog ponašanja, razvijanje empatije, razmevanja uzroka diskriminacije, kao i spoznaja da je diskriminatorno ponašanje zabranjeno zakonom.

Važan segment sadržaja na radionicama je bilo predstavljanje izveštaja o deci u Srbiji koja su najviše izložena diskriminaciji, a koji je kod mladih isprovocirao brojna pitanja. Deca su najčešće diskriminisana u oblasti obrazovanja. Diskriminaciji su izložena najčešće deca romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ustanove nisu preduzele blagovremene i adekvatne preventivne mere, a izostajala je i adekvatna reakcija odgovornih lica. Deca romske nacionalnosti – žrtve su diskriminatornog vršnjačkog postupanja. U istraživačkim zadacima i diskusiji, analizom mera koje su predviđene za prevazilaženje diskriminacije iz Akcionog plana 23, mladi su kritički sagledavali odgovornosti države, odgovornosti pojedinih institucija u cilju prevencije i smanjenja diskriminacije.

Značajni uvidi bili su da, pored lične odgovornosti u prevenciji i intervenciji u slučaju diskriminacije, postoje i sistemske mere koje bi trebalo da se sprovode na nivou lokalne zajednice, nivou države i institucija, kako bi se pravo svakog deteta na zaštitu od diskriminacije ostvarivalo u većoj meri. Mladi su razumeli zašto su važni pedagoški asistenti u obrazovanju, personalni asistenti, koji problem rešava donošenje Pravilnika o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju, šta su i na koji način mere afirmativne akcije poboljšavaju položaj osetljivih grupa dece, zašto je važna i šta znači prevencija ranog napuštanja školovanja dece, naročito romske nacionalnosti i mnoga druga pitanja.

Panoi koji su nastali na radionicama našli su svoje mesto u holu škola i Omladinskog kluba kao edukativni materijal. Panoi će podsećati učesnike i učesnice na temu kojom su se bavili,  pozivati ostale da se, na slikovit način, upoznaju sa temom diskriminacije, uzrocima i posledicama.

Aktivnost je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija Udruženje SMART iz Nove Varoši. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search