In Vesti

Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – periodični izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta, za period zaključno sa krajem prvog kvartala 2017. godine. Izveštaj je pripremila grupa autora sa dugogodišnjim iskustvom u monitoringu prava deteta, a koji su tokom izrade bili uključeni i u proces lobiranja za uključivanje pitanja iz domena prava deteta u Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, što se u procesu izrade ovog izveštaja pokazalo kao prednost. U izveštaju su obrađene tačke koje se neposredno tiču prava deteta – maloletničkog pravosuđa, građanskih i upravnih postupaka u kojima deca učestvuju, inkluzije dece i deinsitucionalizacije, podrške porodici radi ostvarivanja prava deteta na život u porodičnom okruženju, na zaštitu osnovnih prava u obrazovanju posebno ranjivih grupa, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a na samom početku, i fundamentalno pitanje organizacije i planiranja poslova od kojih zavise prava detata. Akcioni plan sadrži nekoliko važnih ciljeva, odnosno aktivnosti, koji se neposredno i prvenstveno tiču dece. Prava deteta izostala su kao predmet interesovanja nezavisnog monitoringa u procesu pridruživanja do sada, dok su skoro sve druge teme iz ovog pregovaračkog poglavlja već obuhvaćene u nekoliko nezavisnih izveštaja. Uspostavljanje nezavisnog procesa praćenja implementacije aktivnosti, koje se odnose na prava deteta, nameće se kao logičan korak, kojim bi se osigurao adektavan uticaj na kreatore javne politike u ovoj oblasti.

Ovaj izveštaj nastao je u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridurživanja Srbije Evropskoj Uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta. Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji“, uz podršku Švedske.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search