u Vesti

Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – periodični izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta, za period zaključno sa krajem prvog kvartala 2017. godine. Izveštaj je pripremila grupa autora sa dugogodišnjim iskustvom u monitoringu prava deteta, a koji su tokom izrade bili uključeni i u proces lobiranja za uključivanje pitanja iz domena prava deteta u Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, što se u procesu izrade ovog izveštaja pokazalo kao prednost. U izveštaju su obrađene tačke koje se neposredno tiču prava deteta – maloletničkog pravosuđa, građanskih i upravnih postupaka u kojima deca učestvuju, inkluzije dece i deinsitucionalizacije, podrške porodici radi ostvarivanja prava deteta na život u porodičnom okruženju, na zaštitu osnovnih prava u obrazovanju posebno ranjivih grupa, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a na samom početku, i fundamentalno pitanje organizacije i planiranja poslova od kojih zavise prava detata. Akcioni plan sadrži nekoliko važnih ciljeva, odnosno aktivnosti, koji se neposredno i prvenstveno tiču dece. Prava deteta izostala su kao predmet interesovanja nezavisnog monitoringa u procesu pridruživanja do sada, dok su skoro sve druge teme iz ovog pregovaračkog poglavlja već obuhvaćene u nekoliko nezavisnih izveštaja. Uspostavljanje nezavisnog procesa praćenja implementacije aktivnosti, koje se odnose na prava deteta, nameće se kao logičan korak, kojim bi se osigurao adektavan uticaj na kreatore javne politike u ovoj oblasti.

Ovaj izveštaj nastao je u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridurživanja Srbije Evropskoj Uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta. Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji“, uz podršku Švedske.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu