In Vesti

Ужички центар за права детета подржао је пројекте седам организација које раде са децом и за децу у оквиру Програма доделе донација за интерни развој организација. Програм треба да  подржи организације да унапреде постојеће капацитете и додатно развију и примене у пракси идејна решења којима се доприноси остваривању права детета – промоцији, заступању, заштити и унапређењу стратешког, нормативног и институционалног оквира за имплементацију права детета.

Овај вид подршке удружењима спроводи се у оквиру трогодишњег пројекта „Права детета су људска права“ кога спроводи Ужички центар за права детета уз подршку Европске уније, а у циљу унапређења и заштите људских и дечјих права у Србији.

Центар за подршику Сведа – ЦПС, Београд. Реализује пројекат Без дискриминације:  јачање капацитета ЦПС за заговарање права на инклузију у образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. Како би ефикасније утицали на унапређење политике у образовном  систему, пројектом желе да ојачају капацитете тима Сведе ЦПС кроз online едукацију за заговарачке и активности подршке инклузији (без дискриминације) у образовању деце са сметњама и инвалидитетом. Пројектом желе да  ојачају тим ЦПС за реализацију како заговарачких, тако и  промотивних саветодавних и консултативних активности  на нивоу појединца – родитеља, стручњака и на нивоу установе.

Сведа је снована 2022. године ради остваривања циљева у областима едукативне, психосоцијалне и правне помоћи породицама деце и особа са инвалидитетом, као и активности заговарања људских и права детета и жена, с посебним пажњом на жене са инвалидитетом и жене – мајке деце и особа са инвалидитетом. Верују да је инклузивно друштво – друштво добро за све и желе томе да дају допринос.

Инклузивни развојни круг за децу и младе Мој начин, Београда. Реализацијом пројекта Како развити социјалне вештине са децом са тешкоћама у развоју – УКЉУЧИ МЕ, има намеру да оснажи и обучи радионичаре и волонтере организације за рад са децом са тешкоћама у развоју на учењу социјалних вештина. Тиме ће повећати капацитете удружења у пружању услуге јачања социјалних вештина код деце са тешкоћама у развоју.

Организација је основана 2020.године и бави се социјалном и културалном инклузијом деце младих са тешкоћама у развоју, на темама развоја социјалних, животних вештина и емоционалне саморегулације. Реализују обуке, радионице „на терену“, едукују колеге, израђују дидактичке едукативне метеријале у чијем стварњу учествују млади са тешкоћама у развоју; креирају видео лекције за развој социјалних вештина деце намењене родитељима. Позоришну уметност, музику и плес користе као важан алат у раду са децом из осетљивиг група. У раду се сусрећу са проблемом неедукованог кадра – ни дефектолози нису у довољној мери обучен да раде на развоју ових вештина, на начин који је деци са сметњама прихватљив.

Еколошка организација – EcoSync, Јагодина пројектом GreenWeb – Од сајта до едукације зелена је линија, желе да успоставе информативну и ангажовану онлајн платформу која негује еколошку свест, доприноси образовању и активизму деце и младих. Едукативна веб платформа служиће за промоцију и приказ деловање организације, едукацију деце основних и средњих школа, грађење партнерства школама и  студентима Факултета Педагошких наука у Јагодини.

Организација има широк спектар активности које се фокусирају на унапређење еколошке свести и подстицање активног ангажмана деце и младих у заштити животне средине. Поносни су на организовање еколошког кампа, намењен студентима Факултета Педагошких наука. Тиме укључују студенте у будуће активности  организације намењене деци. Имају сарадњу са основним и средњим школама у Јагодини, Факултетом педагошких наука.

Удружење „Подршка породици СИДРО“, Крагујевац. Како би ојачали своје капацитете и успешније деловали, пројектом желе да израде сајт удружења који треба да допринесе: бољој реализацију програмских активности; јачању видљивости организације у друштву; подршци родитељима деце са потешкоћама у развоју у  њиховој едукацији и информисању о могућностима подршке деце из осетљивих група.

СИДРО је основано 2020.година и бави се оснаживањем, информисањем и пружањем подршке свим члановима породице деце са потешкоћама у развоју и инвалидитетом у Крагујевцу и Шумадијском округу. Визија удружења је стварање бољих услова за развој инклузивног и толерантног друштва и спровођење целоживотне инклузије деце и младих ОСИ у друштво. Баве се јавним заговарањем за измену и допуна закона у области образовања  и заштитом права деце и младих ОСИ како би допринели развоју демократског друштва заснованог на разумевању, толеранцији, емпатији и владавини права.

Удружење грађана „руСТЕМ“ , Руски Крстур теже повећању видљивости удружења у онлајн простору. Израда сајта, постављање страница на друштвеним мрежама, креирање визуелног идентитета удружења, отварање посебног едукативног дела на сајту повезаног са правима детета, омогућиће њихов ефикаснији рад.

Организација се бави подршком осетљивим групама деце и младих – првенствено промоцијом образовања у руралним срединама (информације о професионалним могућностима за образовање). Пружају подршку девојчицама у одабиру занимања која нису традиционално женска и тиме разбијају предрасуда на ту тему. Поносни су што је њихов пројекат „Билингвалне СТЕМ научнице“ награђен је другом наградом за каријерно вођење и саветовање. Допринели су подизању свест о томе да се девојке могу успешно бавити науком, квалитетно се образовати остварити се у разним каријерама.

IQ Иницијатива за квалитетно учење  , Београд Пројекат Права детета кроз призму квалитетног образовања треба да допринесе даљем професионално оснаживање људских капацитета организације за деловање у текућим реформским процесима, посебно сектора образовања, усмереним на права детета. Ангажовани у организацији  очекују да обуке допринесу томе да запослени познају национална и међународна документа, као и организације које у фокусу имају права детета; да допринесу јачем  укључивању  у реформске процесе, посебно сектора образовања, путем различитих активности.

Рад организације усмерен је на допринос квалитету образовања и васпитања, посебно процесу наставе и учења а у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у РС до 2030. Залажу се за доступно, праведно и квалитетно образовање као једно од основних права сваког детета. Верују да подизање квалитета образовања и васпитања, наставе и учења треба да допринесе развоју компетенција ученика и њиховим бољим постигнућима; развоју писмености – посебно за демократско грађанство, функционалних знања и укључивању у живот локалне и националне заједнице.

Центар локалне демократије ЛДА, Књажевац. Пројекат Унапређење дигиталне презентације удружења треба да допринесе већој транспарентности у раду и бољој комуникација са циљним групама, промовишући вредности удружења. Омогућиће лакши приступ информацијама и креирање интерактивних могућности за учешће младих у креирању интересантног и корисног садржаја на сајту и друштвеним мрежама – намењеног пре свега деци и младима, и професионалцима који раде са младима.

Мисија удружења је промовисање локалних демократских процеса, заштите људских права и активног грађанства у централној и јужној Србији. Верују у фундаментално право грађана на учешће у процесима одлучивања који утичу на њихове заједнице. Подстичу различите облике грађанског ангажовања, усмеравајући своје активности и ка младима. Путем неформалног образовања подстичу дијалог, промовишу демократске вредности, солидарност, омогућавајући људима и заједницама да активно обликују своје локално окружење.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search