In Vesti

Ужички центар за права детета у склопу Програма доделе донација за акционе пројекте у области права детета подржаће пројекте пет организација које су примарно посвећене раду са децом и за децу.  Подржани пројекти треба да дају допринос побољшању примене права детета у конкретним секторима; побољшању стратешког и правног оквира, институционалних механизама и пракси које омогућавају ефикасну за имплементацију права детета; успешном решавању нових изазова у оквиру примене права детета и повећању свести о значају цивилног друштва за укупан развој заједнице.

Овај вид подршке удружењима спроводи се у оквиру трогодишњег пројекта „Права детета су људска права“ кога спроводи Ужички центар за права детета уз подршку Европске уније, а у циљу унапређења и заштите људских и дечјих права у Србији.

Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом  MDRI-S, Београд Пројекат Усклађивање са стандардима: унапређење права деце са инвалидитетом треба да допринесе томе да доносиоци одлука у  развоју јавних политика узимају у обзир препоруке за унапређење положаја деце са инвалидитетом развијене у оквиру пројекта и да повећа свест јавности о потребама и препрекама за остваривање права деце са инвалидитетом. Након свеобухватног истраживања о политикама и законима који се тичу деце са инвалидитетом, заснованом на анализи постојећих извештаја и интервјуима са различитим актерима, биће креиран Извештај са препорукама, са којим ће се  упознати доносиоци одлука, академска заједница и стручна јавност. Препоруке треба да буду основ за креирање политика заснованих на доказима.

MDRI-S се залаже за заштиту права деце и особа са менталним инвалидитетом, тежећи њиховој пуној укључености и учешћу у друштву. Приоритетне теме којима се бави су једнакост пред законом, деинституционализација, инклузивним образовањем, услугама у  заједници. Врше мониторинг положаја деце и особа са инвалидитетом, заговарајући реформе у складу са међународним стандардима. Спроводе обуке за јачање капацитета различитих актера у вези с правима деце и особа са инвалидитетом. Организују радионице за особе са менталним инвалидитетом, оснажујући их за самозаступање.

Креативни погон, Нови Сад  Пројекат Кроз уметност циркуса до права детета усмерен је на оснаживање деце ромске националности да би се олакшала њихова интеграција у образовни систем. Треба да допринесе мењању друштвене свести о припадницима деце ромске популације – одбацивања предрасуда и стереотипа. Радионице на којима се спроводе методе савременог циркуса  заједно са децом ромске националности и опште популације, биће припреме за извођење заједничког перформанса.

Kреативни погон основан је 2010. са намером да допринесе унапређењу културе, инклузије и образовања – кроз уметничке, друштвене, социјалне и педагошке вредности савременог циркуса. Од оснивања су усмерени на рад са осетљивим групама, неформалном едукацијом, агажованим уметничким перформансима, активизмом. Пуноправни су чланови интернационалне мреже Караван која окупља организације из целог света које се баве друштвеним, социјалним и циркусом. Посебно су поносни на рад са децом корисницима Свратишта за децу улице и рад у С.О.С дечијем селу. Основали су Школу циркуса – прву школу савременог циркуса у Србији, у којој деца учестују у креирању представа и перформанса, које се увек баве важним друштвеним темама – различитошћу и уважавањем различитости.

Центар за унапређење менталног здравља – ЦеУМ Пројектом Превенцијом до бољег менталног здравља за младе желе да  појачају свест о важности очувања менталног здравља деце и младих и створе одрживе системе подршке у заједници – у Ужицу и Чајетини. Кључне активости пројекта су израда курикулум програма описмењавања младих из области менталног здравља и пратећег приручника за практичаре; спровођење програма описмењавања младих из области менталног здравља; израда промо, еду, видео материјала и кампања на друштвеним мрежама и сл.

Удружење ЦеУМ је млада локална организација која се у свом раду фокусира на унапређење и заштиту менталног здравља деце и младих. Недавно су спровели свеобухватну анализу процене стања у граду Ужицу када је у питању систем заштите менталног здравља, где се као један од приоритета искристалисала потреба за осмишљавањем и спровођењем превентивних и психоедукативних програма за децу и младе, што је један од приоритета којим ће се удружење и бавити у наредном периоду.

Сомборски едукативни центар, Сомбор Пројекат Школа добре воље – волонтер/ка деци на услузи усмерен је на социјално укључивање деце из осетљивих група. Треба да допринесе смањењу штетног утицаја ниског социјалног статуса на школско постигнуће деце из рањивих категорија путем успостављања одрживог волонтерског програма за помоћ у учењу и креативном провођењу слободног времена.Пројектне активности ће пружити директну помоћи у савладавању школског градива деце основношколског узраста са територије Града Сомбора; подстицати волонтере на омладински активизам у заједници; допринети усавршавању и образовању волонтера; проширење волонтерске структуре организације.

Област деловања организације је унапређење положаја деце, младих и маргинализованих група. Од оснивања до данас реализовали су бројне програме и пројекте у сврху унапређења положаја деце, младих и маргинализованих група, како у локалној заједници, тако и на националном и међународном нивоу. Поносни су на то што су путем јавног заговарања успели да утичу да најпре Град Сомбор 2021. године, а убрзо потом и Општине Врбас и Темерин приступе креирању и усвоје Локалне акционе планове за децу на нивоу својих локалних заједница тј. локалних самоуправа.

Удружење за помоћ особама са аутизмом Бази Мили, Лајковац Пројектом Педагошки асистент за децу са сметњама у развоју – обавезно занимање у инклузивној школи желе да допринесу унапређењу подршке деци са сметњама у развоју у редовном образовању кроз иницирање измене „Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања“; допринесу стварању инклузивног окружења у редовним школама  – информишу и превенцирају дискриминацију деце са сметњама у развоју у редовном образовању.

 Удружење Бази Мили су пре 5 година основали родитељи деце са сметњама у развоју из Лајковца. Залажу се за побољшање положаја деце и младих са сметњама у развоју у локалној заједници, али и шире. Залажу се за емпатично друштво које пружа једнаке могућности за сваког појединца, без дискриминације. Поносни су на иницирање и увођење услуге социјалне заштите лични пратилац детета, која је допринела бољој интеграцији деце са сметњама у развоју у социјални живот заједнице и образовању. Едукују и оснажују родитеље широм Србије о овој услузи и правима деце са инвалидитетом. Успоставили су и имају добру сарадњу са независним институцијама: Заштитником грађана и Повереником за заштиту равноправности.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search