In Vesti

Fokus grupa sa organizacijama civilnog društva koje rade sa  i za decu i koje svoje projekte i programe realizuju u obrazovnom sistemu, realizovana je 14. aprila 2021. godine. Fokus grupa je imala za cilj da ostvari uvide u izazove sa kojima se suočavaju organizacije u doba pandemije, njihova iskustva i percepcija izazova u obrazovnom sistemu, ali i da čujemo u čemu vide doprinos organizacija civilnog društva procesu obrazovanja.

Učesnici se slažu da je produženo trajanje onlajn nastave uslovilo psihološke probleme kako dece tako i nastavnika, te da je hitno potrebno pružiti psihološku pomoć i različite oblike psihološke podrške deci i nastavnicima. Deca sa smetnjama u razvoju su usled izolovanosti u većem riziku od psiholoških problema, tome svedoče organizacije koje su u kontaktu sa njima.

Nefleksibilan sistem i izostanak podrške Ministarstva, prepuštenost nastavnika i dece sami sebi, jedan je od razloga što je kvalitet nastave izuzetno loš. Ishodi i ciljevi obrazovanja su potpuno smaknuti, ne postoji jasan način vrednovanja rada učenika i njihovo ocenjivanje. Vidljiva su dva ekstrema nastavnika – oni koji ništa ne rade, čak ni elementarnu komunikaciju sa učenicima i oni koji zatrpavaju učenike zadacima koje oni ne mogu da savladaju. Nadležni nisu uspostavili mehanizne reagovanja u tim slučajevima. Ispunjava se forma – dokumentovanje procesa obrazovanja koji ne odgovara realnosti, odnosno, svi su “izgubljeni u statistici”.

Deca iz siromašnih porodica su praktično isključena iz procesa obrazovanja, jedan od razloga je nedostatak digitalnih uređaja i interneta, a često i izostanak podrške i obuka za korišćenje uređaja koji su im donirani.

Deca iz migranstske populacije su potpuno isključena iz procesa obrazovanja, ne postoji sistemska podrška kako bi nastavila školovane u novim okolnostima.

Postojeći resursi i baza digitalnih alata koji bi se mogli koristiti u nastavi – nije aktivirana i dostupna nastavnicima.

Organizacije civilnog društva koje su realizovale aktivnosti u obrazovnom sistemu su bile prinuđene da ih adaptiraju. Nove okolnosti su doprinele tome da sadržaji i usluge više ne budu na listi prioriteta škola, u mnogim školama su zabranjene vannastavne aktivnosti za decu koje su organizacije realizovale. Škole su se organizacijama obraćale sa molbom da im pomognu u nabavci digitalnih uređaja kako za decu tako i za nastavnike; da obezbede podršku i pomoć u obuci za korišćenje digitalnih uređaja; da orgaizacije obezbede pomoć porodicama učenika iz siromašnih sredina u vidu nabavke hrane i higijenskih paketa. Porodice dece koje imaju teškoće u razvoju su se obraćale organizacijama kako bi se za decu obezbedila podrška u učenju, ističući da postoji velika potreba za pedagoškim asistentima.

Prepoznate buduće delovanje organizacija civilnog društa u vezi sa procesom obrazovanja se može odvijati u nekoliko pravaca:

1. Instenziviranje rada na obezbeđenju materijalno-tehničkih uslova za decu i porodice (posredovanje u nabavci digitalnih uređaja, hrane, higijenskih paketa, organizovanje različitih akcija prikupljanja/razmene udžbenika, digitalnih uređaja, igračaka i sl.) što bi predstavljao vid need base aproach pristupa;

2. Razvijanje usluga i aktivnosti: psihosocijalna podrška deci i nastavnicima, pomoć deci u učenju, obuke nastavnika za razvoj alata i korišćenje digitalnih uređaja i sl.

3. Aktivnosti usmerene na monitoring procesa obrazovanja, uvažavajući perspektive svih aktera.

4. Aktivnosti javnog zagovaranja koje su usmerene na donosioce odluka kako bi se odlukama, merama, procedurama unapredili pojedini segmenti obrazovnog procesa (right base aproach pristup). Naime, do sada su se iskristalisali izazovi u obrazovnosm sistemu i aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi se dala podrška učenicima i nastavnicima u obezbedjivanju kvalietnog obrazovanja za sve bez diskriminacije.

Detaljna analiza fokus grupa sa predstavnicima civilnog sektora i drugim akterima obrazovnog sistema će rezultirati preporukama za donosioce odluka na više nivoa: škole, lokalne samouprave, školske uprave, Ministarstva prosvete, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Aktivnost je deo projekta Užičkog centra za prava deteta koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Galerija slika

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search