In Vesti

Fokus grupa sa nastavnicima i nastavnicama na temu izazova u obrazovnom sistemu u periodu pandemije održana je 3.marta 2021. godine u Užicu. Namera je bila da se konsultuju ključni akteri obrazovno-vaspitnog procesa kako bi se markirali osnovni izazovi u procesu obrazovanja tokom pandemije, ali i predlozi za njihovo prevazilaženje.

Iako je potencijal digitalnog učenja veliki, što se videlo u uslovma pandemije Kovida kada je nastava organzovana onlajn, veliki broje dece nije mogao da se obrazuje na ovaj način. To se negativno odrazilo na njihovo učenje, sposobnost da izgrade veštine koje su im neophodne za život. Znači, dodatno se produbio digitagli jaz među decom.

Pandemija je značajno ubrzala proces već započete digitalizacije u obrazovanju. Brzo se prešlo na učenje na daljinu, te digitalno učenje postaje svakodnevica, ali ne sve dece. Pandemija je učinila vidljivim slabost obrazovnog sistema i njegovu neprilagodljivost.

Dalje delovanje na unapređenju obrazovno-vaspitnog procesa treba da bude usmereno na:

  • jačanje digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovanju;
  • razvoj digitalnih edukativnih alata koji će biti podrška nastavnicima i nastavnicama u realizaciji nastave;
  • razvoj digitalne infrastrukture u školama, kako bi se škole povezale na internet;
  • razvijanje digitalnih veština i učenje za svako dete;
  • prevazilaženje digitalnog jaza sa kojim se suočavaju ugrožene grupe dece: obezbeđivanjem digitalnih uređaja i interneta, pružanjem dodatnih usluga podrške učenju i psihosocijane podrške deci;
  • povećanje broja dece iz ranjivih grupa koji imaju mogućnost da uče na daljinu;
  • uključivanje privatnog sektora u optimizaciju digitalnog učenja, kao jedan od načina za prevazilaženje digitalnog jaza;
  • razvoj digitalnog učenja za unapređenje procesa obrazovanja i u periodu posle pandemije.

Imperativ je obezbediti da sva deca  imaju pristup interenetu bez obzira gde žive, kako bi sticali digitalne veštine koje su neophodne za život u 21. veku. Deca i mladi iz ranjivih grupa moraju osetiti dobrobiti digitalne revolucije, ona ih ne sme gurnuti u još veću marginalizaciju.

Imperativ je obezbediti digitalnu infrastrukturu u školama i jačanje digitalne kompetencije zaposlenih u obrazovanju.

Aktivnost je deo projekta Užičkog centra za prava deteta koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Galerija slika

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search