u Vesti

Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, zaključno sa krajem juna 2022. godine. Užički centar za prava deteta uspostavio je stalni mehanizam praćenja implementacije AP 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Do sada je izrađeno i publikovano šest alternativnih izveštaja u periodu od 2017 – 2021. godine. Zaključci i nalazi ovih izveštaja dostavljeni su Evropskoj uniji u procesu prikupljanja pisanih doprinosa civilnog društva Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali su predstavljeni i javnosti, zainteresovanim grupama i organizacijama civilnog društva.

Izveštaj je rađen na bazi analize dostupnih dokumenata. Ovaj pristup i metodologija izabrani su iz dva razloga. Prvi je želja da se utvrde transparentnost i komunikativnost pregovaračkog procesa sa zainteresovanom javnošću. Drugi razlog je taj što je proces nedovršen, i u ovoj fazi, procenjuje se, efekti preduzetih aktivnosti u praksi još uvek nisu vidljivi. Stoga je izveštaj deskriptivan i prvenstveno ukazuje na kašnjenja i propuste u samoj primeni predviđenih aktivnosti, a tamo gde je moguće, i na uočene nedostatke razvijenih instrumenata, zakonskih tekstova, odnosno njihove dobre strane. Procene dometa i mogućih efekata, tamo gde one postoje, donete su na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u radu u ovoj oblasti, ali napominjemo da su date kao pretpostavke potencijalnog razvoja situacije, kao očekivani efekat mere. Izveštaj je pripremila grupa autora sa dugogodišnjim iskustvom u monitoringu prava deteta, a koji su tokom izrade bili uključeni i u proces lobiranja za uključivanje pitanja iz domena prava deteta u Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, što se tokom njegove izrade pokazalo kao prednost.

Ovaj izveštaj nastao je u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta, a čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Izveštaj možete pogledati na LINKU.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu