In Vesti

Izražavamo veliku zabrinutost povodom informacija u medijima i na društvenim mrežama i na osnovu pitanja koje nam upućuju roditelji, a povodom najava nekih škola da će odeljenske starešine, direktori i pomoćnici direktora u osnovnim školama u Srbiji na osnovu saglasnosti roditelja moći da vrše pretres dece, odnosno njihovih stvari. Imajući veliko razumevanje za brigu i strah roditelja za bezbednost svoje dece, kao i pokušaj nastavnika i direktora da školu učine mestom na kome su učenici sigurni, moramo da istaknemo da je bilo kakav pretres koji sprovode lica koja nemaju zakonska ovlašćenja suprotan Ustavu Republike Srbije i domaćim propisima. Zato molimo nadležne organe, pre svega Ministarstvo prosvete, a zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde, da spreče samoorganizovanje ove vrste i pokušaj roditelja, nastavnika i školskih uprava da „uzimaju vlast u svoje ruke“, odnosno da mimo zakona narušavaju pravo deteta na privatnost i lično dostojanstvo.

Uz ukazivanje na nedostatak pravnog osnova, bilo da je u pitanju pregled ili pretres stvari i lica, napominjemo da bi navedena vrsta intervencije škole i zadiranje u privatnost mogla biti izvor brojnih zloupotreba i pogrešnih procena prilikom sprovođenja, kao i da bi dovela do konflikta uloga nastavnika u očima dece, što bi dalje ozbiljno moglo narušiti odnose poverenja između nastavnika i dece bez kojih se ne može ostvarivati vaspitno-obrazovna funkcija škole.

Molimo nadležne organe da ubrzaju proces obezbeđivanja adekvatne policijske zaštite u školama, uz napomenu da svaka radnja preduzeta prema detetu kojom se zadire u njegova prava mora da bude u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Takođe molimo nadležne organe da roditeljima i samoj deci pruže informacije o svim potezima koje škole, uz ili bez saglasnosti roditelja, mogu same da sprovode i da osnaže nastavnike i roditelje da svoje funkcije obavljaju u skladu sa najboljim interesima deteta.

Saopštenje podržali:

 

Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)

Užički centar za prava deteta (UCPD)

Astra

Građanske inicijative

Psychosocial Innovation Network (PIN)

FemPlatz

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Centar za dostojanstven rad (CDR)

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

YUROM Centar

Međunarodna mreža pomoći (IAN)

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search