In Vesti
  • Šta je diskriminacija, koji sve oblici postoje?
  • Šta prepoznaje naš zakonodavni sistem i međunarodni ugovori (Konvencija o pravima deteta) i kako nas štiti?
  • Kako da prepoznamo diskriminaciju i šta možemo da uradimo?
  • Šta je posredna/neposredna diskriminacija dece?
  • Šta je idividualna, institucionalna diskriminacija dece?
  • Koje su to zakonom propisane mere afirmativne akcije namenjene ranjivim grupama dece?
  • Trenutno stanje diskriminacije dece – izveštaja Poverenika za zaštitu  ravnopravnosti.
  • Kakve su kompetencije profesionalaca koji rade sa i za decu u oblasti prepoznavanja i reagovanja u slučaju diskriminacije dece.
  • Šta je urađeno a šta predstoji da se uradi po pitanju Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23: inkluzivno obrazovanje i zaštita od diskriminacije; rešavanje radnog statusa pedagoških asistenata; širenje mreže pedagoških asistenata; usvajanje pravilnika o radu pedagoških asistenata; pravilnik o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju; usvajanje pravilnika o upisu romskih učenika u srednje škole; sprovođenje istraživanja o ranom napuštanju obrazovnog sistema; formulisanje sistemskih mera u cilju podrške obrazovanju dece Roma; rani razvoj i obrazovanje; povećanje obuhvata dece u obrazovnom sistemu od obaveznog predškolskog do visokog obrazovanja; unapređenje obrazovnog statusa Roma; kontinuirana primena mera podrške u obrazovanju; razvoj sistemskih modela podrške za decu i učenike migrante/povratnike…

Ovo su samo neke od tema u fokusu diskusije tokom prezentacije Napredak u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta – nediskriminacija dece koja je održana za tridesetoro profesionalaca koji rade sa/za decu u Kruševcu, 6.marta 2020.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Galerija slika

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search