u Vesti

U partnerskoj saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta, Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta je organizovalo nekoliko aktivnosti.

Prva aktivnost je bila istraživanje koje je obavljeno online anketom zbog novonastale situacije koja je prouzrokovana globalnom pandemijom COVID-19. Uzorak su činili učenici građanskog vaspitanja koji pohađaju srednju školu – gimnaziju „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti, njih 90. Cilj istraživanja je bilo ispitivanje prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Ispitanici su naveli da u lokalnoj zajednici Bajina Bašta postoje: semafori koji imaju zvučnu signalizaciju; spušteni ivičnjaci; volonterski program za podršku deci sa smetnjama u razvoju; Centar za socijalni rad; odeljenje za osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju; Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Aktivnostima ustanova kulture prisustvuju  osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno deca kojoj je potrebna dodatna podrška.

Međutim, u lokalnoj zajednici ne postoje: igraonice-klubovi koji su fizički dostupni deci sa smetnjama u razvoju; inkluzivne pozorišne grupe za decu sa smetnjama u razvoju; sportski objekti koji imaju termine za decu sa smetnjama u razvoju. Takođe, u opštini ne postoje ulične trake za slepe i slabovide osobe koje bi trebalo da predstavljaju korisne putokaze za osobe sa oštećenjem vida; većina objekata nema adekvatan prilaz tj. nisu otklonjene arhitektonske barijere koje bi omogućile osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom adekvatan prilaz. Kada su u pitanju sportki objekti i igraonice, one nisu dostupne osobama sa smetnjama u razvoju. Nakon obavljenog istraživanja, u avgustu je realizovana serija online radionica na temu Položaj i prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta u kontekstu evropskih integracija, gde se detaljnije razgovaralo o rezulatima ankete, o položaju i pravima dece sa smetnjama u razvoju. Radionicama su prisustvovali srednjoškolci, uglavnom učenici srednje škole gimnazije „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti.

Radionice su isprovocirale brojne teme o kojima se diskutovalo, čak i debatovalo:

• Najvažniji uočeni problemi u oblasti prava deteta koji su sadržani u AP za pregovaračko poglavlje 23

• Zašto su deca sa smetnjama u razvoju posebno rizična grupa

• Mere podrške koje država treba da obezbedi

• Šta je država obezbedila kao podršku ovoj ranjivoj grupi (analiza Alternativnog izveštaja AP 23);

• Otklanjanje predrasuda i stereotipa kao preduslova prevencije različitih oblika diskriminacije kojoj su često deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice izloženi

• Obezbeđivanje održivosti i veće razvijenosti  usluga socijalne zaštite koje pomažu i doprinose uključenosti dece sa smetnjama u razvoju u zajednici

• Nužnost prevencije nasilja, razvijanje strategija i mera prema žrtvama nasilja kako bi one postale integralni deo opštih politika i programa (deca sa smetnjama u razvoju su često izložena nasilju i zanemarivanju u porodici, školi, zajednici a naročito ukoliko se nalaze na institucionalnom smeštaju)

• Da li su u lokalnoj zajednici adekvatni uslovi za školovanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju

• Kako da obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju obuhvata sticanje širokog dijapazona veština, ne samo akademskih već i onih životnih koji će im pomoći da se što lakše prilagode promenama u sredini

• Većina dece sa smetnjama u razvoju nije uključena u školski sistem, što znači da oni usled nedostatka obrazovanja ostaju bez sticanja određenih veština koji bi im pomogli da steknu neko zaposlenje i u tom slučaju najčešće ostaju u različitim institucijama do kraja života.

Mladi će se obratiti donosiocima odluka u lokalnoj zajednici sa inicijativom da se u narednoj godini budžetom planiraju sredstva koja će ublažiti/otkloniti teškoće u socijalnoj i obrazovnoj inkluziji sa kojima se suočavaju deca sa smetnjama u razvoju.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Galerija slika

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu