In Vesti

У оквиру такмичења средњошколаца из Грађанског васпитања на Факултету политичких наука, ученици су се упознали са радом организација цивилног друштва. Имали  су прилику да разговарају са представницима организација и увиде значај цивилног друштва за демократију. Свој рад су представиле организације: Београдски центар за људска права, Ужички центар за права детета, Центар за интеграцију младих, Фемплац, Care International, АСТРА; Центар Е8, Грађанске иницијативе.

 Фокус такмичења биле су проблемске ситуације које су ученици решавали током два дана такмичења, припремљене на основу гимназијских програма ГВ, имајући у виду кључне појмове садржаја и исходе, као и међупредметне компетенције. Тема проблемске  ситуације првог дана била је: Гласање – право или обавеза, док су другог дана такмичари излагали на тему Изазови одлучивања.

Од ученика се очекивало да критички разматрају механизме надзора поштовања људских права и санкционисања њиховог кршења да повезују процесе глобализације са степеном остварености људских правада препознају ситуације и облике дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама. У питањима уз проблемску ситуацију од ученика је тражено да препознају главни и споредни проблем, да се позову на документа која регулишу ту проблематику, осмисле кораке у њеном решавању, идентификују одговорне институције, препознају начине реаговања институција и грађана, освесте могуће последице те ситуације уколико се она не решава и сл. На овај начин ученици су демонстрирали знање, ставове и вредности које имају у вези са демократијом и грађанством, као и на развијеност међупредметних компетенција које се односе превасходно на одговорно учешће у демократском друштву, али и на решавање проблема, рад са подацима и информацијама, сарадњу и предузимљивост.

Имајући у виду број матураната који се опредељују за студије из области које су блиске садржајима Грађанског васпитања (право, социологија, политичке науке, историја, филозофија, психологија…), увођење оваквог такмичења за те ученике било би вид подршке њиховом професионалном развоју.

Пилот такмичење је спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и сарадњу Факултета политичких наука Универзитета у Београду (ФПН) и Националне асоцијације наставника Грађанског васпитања и сарадника (НАГВИС).

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search