u Vesti

Važno je da mladi uzmu učešće u praćenju mera predviđenih akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Unapređenje položaja dece i osoba sa invaliditetom, promovisanje inkluzivnosti društva, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece jedna od važnih tema ovog akcionog plana u delu koji se odnosi na prava deteta.

Inkluzivnost jednog društva, pored ostalog, ogleda se i u njegovoj spremnosti da pronađe i angažuje resurse za prepoznavanje i uklanjanje prepreka za uključivanje sve dece u život zajednice

Posebnu odgovornost za razvoj i pružanje adekvatne i kvalitetne podrške porodici i deci koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva najosetljivijih i najranjivijih grupa imaju jedinice lokalne samouprave. Zato je omladinska grupa Užičkog centra za prava deteta sprovela mapiranje resursa svojoj lokalnoj samoupravi, a koje, može da pomogne u unapređivanju planiranja i pružanja adekvatne intersektorske podrške u lokalnoj zajednici.

Proces mapiranja resursa za socijalno uključivanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška dao je uvid koji resursi postoje u lokalnoj zajednici, koji se resursi prepoznaju, koriste, koji se ne prepoznaju, ili se u dovoljnoj meri ne vide kao resursi, a koji mogu da doprinesu socijalnoj uključenosti dece i roditelja u lokalnoj zajednici.

U istraživačkom radu, mladi su koristili delove ček liste „Mapitanje resursa za socijalno uključivanje u lokalnoj zajednici“ koju je kreirala Mreža organizacija za decu Srbije (MODS).

Neki od nalaza istraživanja ukazuje na to da veći gradovi imaju više resursa i bolje su prilagođeni za osobe sa invaliditetom, ali u Užicu nije iscrpljen potencijal za sprovođenje socijalne inkluzije i unapređenje života dece sa smetnjama u razvoju, tako da postoji značajan prostor za unapređenje. Potencijal privatnog sektora nije prepoznat za jačanje inkluzivnosti društva, a ostoji značajan prostor za bolje umrežavanje pružalaca podrške radi veće dostupnosti usluga. Uklanjanje arhitektonskih barijera i dostupnost objekata je često formalna ili su izostali napori da se prepreke dosledno eliminišu kako bi se ostvarila suštinska a ne formalna podrška.

Rezultate istraživanja mladi su oblikovali kroz tri kratka video klipa koje se promovišu na društvenim mrežama. Pored informisanja vršnjaka i javnosti, za cilj je imao i poziv na akciju. Rezultati ovog istraživačkog rada mladih treba da posluži za kreiranje preporuka lokalnoj samoupravi, a mladi će u narednom periodu zakazati sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave.

Videe pogledajte na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=jYs9h4xTY4I&list=PL7Y2lB3cO8mCB-BRs7WFFZFKHJZaRn9r_

 

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu