In Vesti

Užički centar za prava deteta predstavlja publikaciju „Izveštaj o ostvarivanju prava deteta u obrazovnom sistemu – sa posebnim usmerenjem na decu iz osetljivih grupa“, nastalu u saradnji sa Dečjom fondacijom Pestaloci. Ona prati preporuke Komiteta za prava deteta Republici Srbiji koje se odnose na prava deteta u okviru obrazovnog sistema i daje osvrt na trenutno stanje. Zasniva se na desk istraživanju, kao i na podacima dobijenim realizacijom anketa i fokus grupa sa decom, roditeljima i zaposlenima u obrazovnom sistemu.

Publikacija može poslužiti organizacijama civilnog društva u programiranju i planiranju aktivnosti proisteklih na dokazima; neformalnim grupama za efikasnije angažovanje na zaštiti i unapređenju prava osetljivih grupa dece u procesu obrazovanja. Nalazi istraživanja mogu koristiti donosiocima odluka u oceni relevantnosti, efikasnosti, efektivnosti i održivosti javnih politika, u cilju njenog preispitivanja i unapređenja, odnosno revizije i daljeg planiranja. Takođe, nalazi publikacije mogu pomoći donatorskoj zajednici u planiranju programa usmerenih na unapređenje pojedinih tematskih oblasti prava deteta.

Određeni nalazi iz publikacije biće predstavljeni u alternativnom izveštaju koji će izraditi Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji, a čiji je član Užički centar za prava deteta.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search