Ovde možete pronaći naša izdanja kao što su brošure i priručnici, ali i važna strateška dokumenta.

Priručnici
Publikacije

Prava deteta u obrazovnom sistemu – priručnik za nastavnike za rad sa decom viših razreda osnovne škole

Priručnik je celovit obrazovni paket u oblasti prava deteta namenjen nastavnicima osnovnih škola za neposredan rad sa učenicima viših razreda, a može se realizovati na časovima odelјenjske zajednice, građanskog vaspitanja, u radu sa učeničkim parlamentima ili kao vannastavna aktivnost.

U okviru našeg projekta, “Obrazovanje za prava deteta”, priručnik koristimo i da osnažimo učeničke parlamente za zastupanje prava deteta u svojim školama, na pokretanje konkretnih akcija za ostvarivanje prava deteta u školi ili lokalnoj zajednici. Budući da je ovakav tip obrazovanja moguć i potreban i na starijim uzrastima pogodan je i za rad sa učenicima srednjih škola, omladinskih grupa, a mogu ga koristiti i organizacije i institucije koje se bave ili organizuju slične programe za decu i mlade.

12

Vodič kroz ishode obrazovanja za prava deteta u kontekstu novih programa nastave i učenja

Konvencija o pravima deteta jedan je od ključnih civilizacijskih dokumenata na kome se temelje mnogi sistemi obrazovanja, pa tako i naš. Iako su sva zakonska i programska dokumenta u našem obrazovnom sistemu koncipirana uz poštovanje Konvencije i njene delove je moguće prepoznati u njima, paradoksalna, ali istinita jeste činjenica da mnogo nastavnika i drugih učesnika u obrazovnom sistemu ne poznaje dovoljno dobro sadržaj Konvencije ili taj važni dokument ne razume na pravi način, odnosno ne vide vezu sa njihovim svakodnevnim radom i procesom učenja i nastave. Iz tog razloga, pripremljen je ovaj Vodič kao doprinos kvalitetu obrazovanja i vaspitanja u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u kome se navodi princip da sistem mora da obezbedi poštovanje ljudskih prava i prava svakog deteta, učenika i odraslog i uvažavanje ljudskog dostojanstva; obrazovanje i vaspitanje u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj ustanovi u kojoj se neguju otvorenost, saradnja, tolerancija, svest o kulturnoj i civilizacijskoj povezanosti u svetu, posvećenost osnovnim moralnim vrednostima, vrednostima pravde, istine, solidarnosti, slobode, poštenja i odgovornosti i u kojoj je osigurano puno poštovanje prava deteta, učenika i odraslog.

deca
Deca u digitalnom dobu

Publikacija Deca u digitalnom dobu namenjena je zaposlenima u obrazovanju, roditeljima, starateljima, odnosno, svima onima koji rade sa decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.

U prvom delu dat je pregled najnovijih teorijskih saznanja u vezi sa korišćenjem digitalne tehnologije i interneta u dečjem uzrastu, potkrepljen rezultatima naučnih istraživanja, dok se u drugom delu publikacije nalaze radionice za rad sa roditeljima i decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Publikacija sadrži spisak resursa, odnosno linkova ka veb-stranicama, aplikacijama i različitim veb-alatima, koji mogu olakšati pronalaženje korisnih i zanimljivih informacija na internetu. Resursi sadrže preporuke za roditelje i obrazovne stručnjake o tome kako da primenjuju Uvod 8 tehničke mere zaštite prilikom korišćenja digitalne tehnologije, na koji način da koriste digitalne uređaje i sadržaje u digitalnom formatu u radu sa decom sa teškoćama u razvoju i učenju, kako da podstiču rani razvoj uz pravilno korišćenje digitalne tehnologije, procenjuju kvalitet digitalnih resursa namenjenih deci, integrišu tehnologiju u obrazovnovaspitni proces, itd. I najzad, publikacija sadrži rečnik stručnih (stranih) termina korišćenih u tekstu (za neke od njih nije lako pronaći odgovarajuću reč u srpskom jeziku), što će, nadamo se, olakšati njeno razumevanje.

23
Kratak vodič kroz prava deteta/učenika u obrazovnom sistemu (osnovna i srednja škola)

U savremenom svetu sticanje znanja i veština potrebnih za život nisu više odgovornost samo porodice. U najvećoj meri proces obrazovanja odvija se kroz organizovani sistem za čije funkcionisanje je odgovorna država. Kako deca provode puno vremena u obrazovno-vaspitnim ustanovama, postaje naročito značajno obezbediti da u ovom sistemu sva njihova prava budu ispunjena, a kada to nije slučaj, da postoje postupci za zaštitu istih.

Brošura je prvenstveno namenjena deci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima, roditelјima, ali i nastavnicima, radi lakšeg prepoznavanja i ostvarivanja prava. Mislimo da može biti koristan i svima onima koji rade sa decom i kojima se deca mogu obratiti radi pomoći i podrške u toku obrazovanja. Ideja je da informacije budu kratke jer je svrha priloga da bude praktično sredstvo u svakodnevim situacijama u kojima se deca mogu naći u školi.

U brošuri možete pronaći informacije o pravima koja imaju deca u okviru obrazovnog sistema, informacije o obavezama i odgovornostima učenika. Opisane su sankcije i postupci u kojima se one utvrđuju.

prirucnik-nastavnici
Prava deteta u obrazovanju – priručnik za obuku zaposlenih u obrazovanju

Kako bi što veći broj profesionalaca koji rade sa decom i za decu prošao obuku o pravima deteta, Užički centar za prava deteta i partneri žele da edukuju i osnaže zaposlene u obrazovanju da: obrazuju decu o pravima deteta kroz redovnu nastavu; aktivno primenjuju koncept prava deteta u svakodnevnom školskom radu; uočavaju situacije kršenja prava deteta i rade na unapređivanju prava u obrazovanju.

Priručnik je nastao na osnovu do sada već primenjivanih akreditovanih programa obrazovanja koji su od strane profesionalaca procenjeni kao veoma korisni instrumenti za rad i kao takvi dali pozitivne rezultate u praksi. Pretežni deo programa čine materijali i radionice koje su razvili stručnjaci iz Užičkog centra za prava deteta i Centra za prava deteta.Za potrebe pripreme priručnika ovi materijali su modifikovani radi primene u obrazovnom sistemu, i obogaćeni novim sadržajima koji odgovaraju na potrebe i izazove u procesu obrazovanja profesionalaca u oblasti prava deteta.

Priručnici, brošure i izveštaji

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu