Obrazovanje za prava deteta

opd-3

O projektu

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa organizacijama civilnog društva  i osnovnim školama  u Srbiji, uz podršku Pestaloci dečje fondacije iz Švajcarske.

Projekat je zasnovan na odredbama Konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima i da zna da ona moraju biti poštovana u svakoj prilici. Zbog toga je važno da prava deteta budu deo obrazovanja koje se stiče u školi. Komitet za prava deteta je 2008. i 2017. našoj zemlji uputio niz preporuka. Neke od njih se odnose i na obrazovni sistem, u smislu toga da učenje o pravima deteta treba da bude zastupljeno u školama: …država treba da ojača svoje napore da obezbedi adekvatnu i sistematsku obuku, odnosno senzibilizaciju u vezi sa pravima deteta,profesionalnim grupama koje rade sa decom i za decu…; obrati posebnu pažnju na sistematsko uključivanje nastave o principima i odredbama Konvencije na svim nivoima nastavnog plana i programa.

Imajući u vidu preporuke Komiteta, projekat „Obrazovanje za prava deteta“ doprinosi da:

 • Deca uče o svojim pravima u školi – kako kroz predmet građansko vaspitanje, tako i kroz primenu obrazovanja za prava deteta kao integrisani sadržaj u okviru drugih predmeta. Potrebno je da škola osigurava odgovarajući kvalitet nastave o pravima deteta i raspolaže nastavnim kadrom kompetentnim za podučavanje dece o pravima deteta i njihovim poštovanjem u svakodnevnim situacijama.
 • Deca uživaju svoja prava u školi – učeći decu za prava deteta, važno je da se škole ne zadrže na deklarativnom nivou, odnosno, da ne smatraju da su ispunile ciljeve time što su decu upoznale sa sadržajem Konvencije o pravima deteta. Iako to jeste nužan korak, on nikako nije i dovoljan da bismo mogli govoriti o obrazovanju za prava deteta, zato poštovanje prava deteta u praktičnim situacijama jeste od jednakog značaja. Važno je da u školi deca uživaju svoja prava, odnosno da škola:
 1. bude bezbedno mesto gde su deca zaštićena od nasilja i diskriminacije;
 2. bude mesto gde su deca informisana o svojim pravima i odgovornostima i aktivno učestvuju u svim aspektima obrazovnog procesa i života škole;
 3. preduzima efikasne mere radi osiguranja dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za svu decu.

Aktivnosti projekta su usmerene na:

 1. kreiranje modela primene obrazovanja o pravima deteta u redovnoj nastavi u odabranim osnovnim školama u Srbiji;
 2. jačanje kapaciteta škola kao institucija i zaposlenih u njima da poštuju prava deteta u svom radu i primenjuju obrazovanje za  prava deteta;
 3. osnaživanje dece, roditelja i drugih činilaca obrazovnog sistema za aktivno učešće u promociji i primeni prava deteta u školama;
 4. ostvarivanje boljih uvida za uključivanje obrazovanja za prava deteta kroz pilotiranje programa na pedagoškim fakultetima.

Projekat realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa 4 organizacije civilnog društva i 10 osnovnih škola u Srbiji. Partnerske organizacije su Udruženja „Neksus” iz Vranja, „Imam ideju” iz Kraljeva, „Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub” iz Niša i „Centar za kreativni razvoj” iz Knjaževca. Partnerske škole u kojima se odvija projekat su osnovna škole: „Svetozar Marković” i „Jovan Jovanović Zmaj” iz Vranja, „Svetozar Marković” i „Čibukovački partizani” iz Kraljeva, „Stefan Nemanja” i „Učitelj Tasa” iz Niša, „Mitropolit Mihailo” iz Sokobanje, „Vuk Karadžić” iz Knjaževca, „Nada Matić“ i Prva osnovna škola kralja Petra II iz Užica.

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ realizuje se uz podršku švajcarske  Pestaloci dečje fondacije.

Ključne  aktivnosti:

 • treninzi za nastavnike o pravima deteta;
 • treninzi za članove učeničkih parlamenata o pravima deteta;
 • primena obrazovanja o pravima deteta u redovnoj nastavi u svim razredima osnovne škole – kroskurikularni pristup;
 • realizacija akcija učeničkih parlamenata u cilju promocije prava deteta na nivou partnerskih škola;
 • primena Indeksa – Indikatora ostvarenosti prava deteta u obrazovanju i unapređenje prava deteta u školi;
 • primena dva kreirana priručnika o pravima deteta, i to za rad sa nastavnicima i rad sa učeničkim parlamentima;
 • dalje bogaćenje resurs paketa (sadrži zbirku priprema za čas u kojima su teme prava deteta integrisane u sadržaj različitih predmeta), namenjenog nastavnicima za primenu obrazovanja za prava deteta u redovnoj nastavi;
 • pilotiranje obrazovanja za prava deteta na pedagoškim fakultetima na kojima se obrazuju budući učitelji;
 • transfer znanja na nove škole od strane partnerskih model škola.

Detaljnije o projektu i partnerima možete pronaći na projektnom SAJTU.

Related Projects

Start typing and press Enter to search