Prava deteta su ljudska prava

koristim-u-dokumentima-euzatebe_logo-1-removebg-preview

O projektu

Ciljevi: 

 • Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju i zaštiti ljudskih i dečijih prava i osnovnih sloboda dece u Srbiji.​
 • Specifični cilj projekta: Osnažiti organizacije civilnog društva i pojedince da rade na praćenju, zaštiti i zalaganju za prava deteta u Republici Srbiji.

Očekivani rezultati i aktivnosti: 

Očekivani rezultat 1: Ojačani su kapaciteti organizacija civilnog društva koje rade sa i za decu da prate, zagovaraju i promovišu prava deteta u svojim lokalnim zajednicama.

 • Aktivnost 1.1 – Treninzi o mekim veštinama za OCD
 • Aktivnost 1.2 – Sektorske obuke za OCD
 • Aktivnost 1.3 – Mentorstvo za jačanje i diverzifikaciju rada OCD

Očekivani rezultat 2: Organizacije civilnog društva koje rade sa i za decu su finansijski podržane i ojačane da sprovode participativne intervencije sa decom u vezi sa zaštitom i primenom prava deteta.

 • Aktivnost 2.1 – Grantovi za samorazvoj – 15 grantova po 1000 EUR
 • Aktivnost 2.2 – Akcioni grantovi – 10 grantova po 7500 EUR
 • Aktivnost 2.2 – Grantovi za umrežavanje – 3 granta po 10000 EUR

Očekivani rezultat 3: Organizacije civilnog društva sarađuju i u sinergiji utiču na politike i prakse u vezi sa pravima deteta u svojim zajednicama, regionima i na nacionalnom nivou.​

 • Aktivnost 3.1 – Analiza i mapiranje OCD koje rade sa i za decu
 • Aktivnost 3.2 – Radionice o umrežavanju i saradnji za OCD
 • Aktivnost 3.3 – E-platforma za umrežavanje, učenje i saradnju
Related Projects

Start typing and press Enter to search