Prevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora

javno-logooo

O projektu

Opšti cilj projekta je doprinos bezbednog i sigurnog okruženja za decu na lokalnom nivou. Specifični cilj je izgradnja kapaciteta biznis aktera koji svoje usluge realizuju sa decom na polju zaštite dece od nasilja.

Ciljna grupa su vlasnici (preduzetnici) i zaposleni u privatnim školama odnosno biznis akterima koji svoje usluge realizuju sa decom u Užicu. Pored aktera iz biznis sektora, ciljna grupa su i deca koja pohađaju programe i aktivnosti koje realizuju biznis akteri u Užicu i okolnim opštinama. I kao poslednja ciljna grupa izdvajaju se roditelji čija deca pohađaju različite programe i aktivnosti koje realizuju biznis akteri u Užicu.

Nakon završetka projekta ostaće izgrađeni kapaciteti i uspostavljene procedure zaštite dece od nasilja, očekujemo da se korist od projekta prenese i na buduće korisnika usluga.

Neki od očekivanih rezultata su:

Vlasnici i zaposleni u biznis sektoru koji svoju delatnost obavlja sa decom imaju kapaciteta da primenjuju efikasne interne procedure zaštite dece od nasilja okviru svojih biznis organizacija;

Deca i roditelji koji su korisnici usluga biznis sektora upoznata sa internim procedurama zaštite dece od nasilja i svojim ulogama i doprinosu u implementaciji tih procedura.

Javnost Užica upoznata sa unapređenim procedurama zaštite dece od nasilja u okviru biznis sektora.

Glavne aktivnosti na projektu su:

  1. Inicijalni kontakti sa biznis akterima – potencijalnim partnerima,
  2. Izgradnja kapaciteta biznis aktera o prevenciji nasilja nad decom,
  3. Info sesije – radionice sa decom,
  4. Info sesije – radionice sa roditeljima i
  5. Aktivnosti promocije i komunikacije sa javnošću

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Related Projects

Start typing and press Enter to search