Dečje debate o pravima deteta

imageedit_1_4233096987

O projektu

Projekat „Dečje debate o pravima deteta“ realizuje se uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Projekat se zasniva na implementaciji prava deteta u praksi, uspostavljanjem konsenzusa o spornim i kontraverznim pitanjima vezanim za prava deteta.

Aktivnosti na projektu obuhvataju formiranje debatnih timova mladih u tri lokalne zajednice, Užice, Kraljevo i Čačak, njihova edukacija o pravima deteta i konstruktivnom debatovanju. Centralne aktivnosti su pripreme i organizovanje javnih debata u školama i lokalnoj zajednici na specifične teme poput: fizičko kažnjavanje dece, inkluzivno obrazovanje, rodno zasnovano nasilje, diskriminacija dece u obrazovnom sistemu i dr. Planirano je da se realizuje ukupno dvanaest debata, svaka će biti snimljena i distribuirana kroz online mreže, kao što su Youtube i Facebook, kao i lokalne medije.

Projektni princip rada je participativni pristup, odnosno, osiguranje učešća dece u osmišljavanju i implementaciji javnih debata.

Related Projects

Start typing and press Enter to search