Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

MONITORING OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

O projektu

Projekat „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji” predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU. Realizuje ga  Užički centar za prava deteta, čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Predstavlja nastavak institucionalne podrške Užičkom centru za prava deteta, nadovezujući se na rezultate i naučene lekcije iz projekta podržanih kroz ovaj program 2017. i 2018. godine.

Cilj projekta je doprinos povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU. Projekat treba da doprinese ojačanju kapaciteta OCD za dijalog i uticaj na javne organe u domenu dečijih prava i uspostavljanju stalnog, nezavisnog, održivog i efikasnog sistema kontrole, praćeno napredovanjem u implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima u delu koji se odnosi na prava deteta.

Aktivnosti na projektu su:

  • Realizacija nacionalnog istraživanja o sistemskim preprekama i mogućnostima za uvođenje obrazovanja za prava deteta u Srbiji koji je osnova za kreiranje predloga praktičnih politika organizacija. Rezultati istraživanje će biti važni za insititucije i Misnistarstvo u kreiranju politike zasnovane na perspektivi prava deteta.
  • Izrada Alternativnog periodičnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru Akcionog plana za poglavlje 23, u delu koji se odnosi na prava deteta. Polazna osnova za ovaj proces jesu do sada izrađeni Alternativni izveštaji, a osnov poređenja je kvartalni izveštaj Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23. Na ovaj način se održava uspostavljeni, stalni, nezavisni sistem praćenja implementacije prava deteta, u okviru ovog poglavlja. Alternativni izveštaj će biti predstavljen javnosti.
Related Projects

Start typing and press Enter to search