UŽIČKI CENTAR ZA PRAVA DETETA

Digitalni vodič „Deca i internet – pametno od početka“

Digitalni vodič „Deca i internet – pametno od početka“ prvi je digitalni vodič na srpskom jeziku, namenjen  prvenstveno roditeljima/starateljima, vaspitačima i učiteljima dece uzrasta 4-8 godina, ali i deci i svima onima koji učestvuju u vaspitanju i obrazovanju dece i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.

Početna
qr-kod-digitalni-vodic

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Projekat „Obrazovanje za prava deteta“ podržava Pestalozzi Children’s Foundation

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava UNICEF.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

POSLEDNJE VESTI

Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Naša misija je da unapredimo položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

PROJEKTI

U dosadašnjem radu Užički centar za prava deteta je realizovao preko 50 projekata. Kroz naše programe je razvijena saradnja sa velikim brojem institucija i organizacija koje rade sa decom, školama, lokalnim samoupravama, medijima. Preko 10.000 dece i mladih ljudi je prošlo obuke i treninge koje smo realizovali, kao i veliki broj zaposlenih u obrazovanju, institucijama koje rade sa decom itd.! Neke od obuka koje realizujemo su akreditovane od strane Zavoda. Trenutno Užički centar za prava deteta realizuje nekoliko projekata. Ovde ćemo pomenuti neke, a više o njima možete pročitati na strani PROJEKTI.

Obrazovanje za prava deteta

Zamislite da živimo u svetu u kom je Konvencija o pravima deteta najvažniji međunarodni pravni dokument. I zamislite da taj dokument nije samo slovo zakona na papiru, već da svet zaista počiva na poštovanju prava deteta i da se to vidi svuda: u stvarnom životu, na ulici, u kući, u školi…

Takav svet bi, nesumnjivo, bio mnogo prijatnije mesto za život. Možda nam neke stvari govore da je taj svet daleko, ali to ne treba da nas sprečava da mu težimo, imajući pri tom različite uloge.

To je bio jedan od razloga da se pokrene projekat Obrazovanje za prava deteta. On je zasnovan na odredbama Konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima i da zna da ona moraju biti poštovana u svakoj prilici. Zato je veoma važno da prava deteta budu deo obrazovanja koje se stiče u školi.

opd-logo-color

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu