Представнице МОДС-а у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације 2022 – 2030

Јелена Жунић Цицварић именована је за чланицу Радне групе за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025. године за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период [...]

Подржани пројекти у оквиру позива Донацијe за покретање нових идеја и развој организације

Након првог пресека пристиглих пријава у оквиру позива Донацијe за покретање нових идеја и развој организације, Ужички центар за права детета подржао је пројекте три организације: Идејно решење [...]

ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЈАЧАЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ ВРЕДНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ НАМЕЊЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИМА ИЗ ОБРАЗОВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

–Образовање за права детета –   Почела је нова школска година. Будући да је школа средина у којој деца и млади уче, поред конкретних едукативних садржаја, и разне значајне вештине живљења, [...]

Секторска обука „Заштита деце и младих од дигиталног насиља и штетних садржаја“ за организације цивилног друштва

Ужички центар за права детета успешно је реализовао онлајн обуку „Заштита деце и младих од дигиталног насиља и штетних садржаја“, 30. и 31. августа 2023. године за 17 учесница из 13 организација [...]

ПРАВО НА БЕСПЛАТНО ОБРАЗОВАЊЕ

Право детета на бесплатно образовање гарантовано је Конвенцијом о правима детета и то чланом 28. Р Србија је потписала и ратификовала Конвенцију и тиме преузела обавезу да то право гарантује и [...]